Informace o studiu

Adresa:
EŠKK
Průhonice
252 43

Provozní doba
8.00 - 16.00

Infolinka: 736 462 077

Co se stane, když odešlete přihlášku

Po obdržení přihlášky Vám přidělíme číslo studenta a do deseti dnů zašleme úvodní lekce se složenkou na jejich úhradu a na zápisné. Další lekce budeme posílat vždy v prvním týdnu kalendářního měsíce anebo bezprostředně po převzetí Vaší platby. Celkový počet zásilek je uveden v nabídce kurzů – viz rubrika PŘEHLED A CENÍK.

Tempo studia si určuje každý student sám. Z mnohaletých zkušeností víme, že je nutné klást důraz na pravidelnost. Proto doporučujeme prostudovat každou učebnici během jednoho až dvou měsíců. Pokud budete odebírat lekce tempem pomalejším, než 1 x za tři měsíc, upozorněte prosím naši administrativu.

U odběru po čtvrtinách dostanete jednotlivé čtvrtiny kurzu na vyžádání, nikoliv v pravidelných intervalech.

Služby lektora nejsou omezeny dobou přebírání lekcí, proto můžete domácí úkoly ke kontrole zasílat tak dlouho, jak budete potřebovat.

Kurzy je možné kdykoliv dočasně přerušit nebo zcela ukončit, vždy je však nutné své rozhodnutí včas oznámit administrativě EŠKK. Již převzaté učební materiály nelze vracet. Úhradu požadujeme také za lekce, zaslané bez dohody zpět do EŠKK. Při předčasném ukončení kurzu se zápisné ani kurzovné nevrací.

Jak pořídit kurz levněji?

Když se jednou objednávkou přihlásíte do postupného odběru více kurzů, zaplatíte zápisné pouze u jednoho z nich (u ostatních bude sníženo na 50 %). V případě různé výše zápisného u vybraných kurzů se hradí vyšší zápisné. Tato sleva se netýká maturitních kurzů, kde se uhrazuje zápisné vždy za každý jednotlivý kurz.

Ušetřit můžete 20 % z celkové ceny kurzu, když si jej objednáte jednorázově jako komplet.

Kurz můžete odebírat i po čtvrtinách, a to se slevou 10 %.

Další možností je dokoupení zbytku kurzu najednou, což je rovněž zvýhodněno slevou 10 %.

Jednorázový odběr lekcí nijak nezkracuje lektorské a administrativní služby – zůstávají ve stejném rozsahu jako při postupném odběru lekcí.

Jednotlivé slevy se nesčítají.

Kurzy

Jazykové kurzy

Jazykové lekce umožňují pravidelné studium po malých dávkách, což přináší dobré výsledky ve velmi krátké době. Texty z učebnic jsou i na zvukových nahrávkách. Cizí jazyk je vždy namluven rodilým mluvčím, ostatní je v češtině. Student si vybere, zda chce s tištěnými lekcemi dostávat audio CD nebo CD-MP3. Zvolený zvukový nosič cenu kurzu nemění.

Domácí úkoly nejsou povinné, ale doporučujeme je zpracovávat. Jejich opravy jsou zahrnuty v ceně kurzu.

U všech jazykových kurzů můžete po dokončení studia vykonat závěrečnou jazykovou zkoušku. Zkoušky se konají v Průhonicích, termín je individuální podle dohody, poplatek 300,- Kč se platí v hotovosti na místě.

Kurz českého jazyka je zaměřen na gramatiku a větnou skladbu. Lze jej využít jako přípravu k přijímací zkoušce na střední školu nebo pro zlepšení již získaných znalostí. Není vhodný pro cizince bez základní znalosti češtiny.

Profesní kurzy

Odborné profesní kurzy jsou zpracovány s ohledem na předpokládanou potřebu okamžitého praktického využití získaných poznatků. Jsou aktualizovány podle probíhajících legislativních změn, takže jsou použitelné i jako referenční příručky. Navíc obsahují řadu názorných příkladů, vzorových řešení, ukázkových formulářů a dalších pomůcek, takže při studiu již nemusíte vyhledávat další informace.

Obsah kurzů odpovídá středoškolské úrovni a důraz je kladen na jasný, jednoznačný a srozumitelný výklad probírané problematiky. Lekce jsou doplněny kontrolními testy s klíčem, souhrny a přehledy.

Zájmové kurzy

Kromě kurzů, které Vám mohou pomoci při změně profese, nabízíme kurzy, které mají zájmový a všeobecně vzdělávací charakter a jejichž studium není zakončeno žádnou zkouškou. Jestliže však chcete kvalitně trávit volný čas, naučit se něco nového a získat i řadu poznatků, které můžete prakticky využít, neváhejte a učte se psát všemi deseti nebo se konečně naučte pořádně šít. Základní znalost paragrafů také není v běžném životě k zahození a s aktivně provozovanou hudbou jsou volné chvíle mnohem příjemnější.